Language & Leadership

Organizácia:

Dĺžka trvania              2,5 dňa  

Veľkosť skupiny          6 – 12 ľudí
Jazyk                            anglický 

Miesto realizácie       dohodou

Lektorka                      Jana Chynoradská, zakladateľka a súčasná riaditeľka HARMONY Academy

Konzultant                  Stephen Castets, Viceprezident pre Kvalitu PSA Groupe

Cena:

Cena pre 6 - 8 ľudí      2 160 Eur/ skupina

Cena pre 9 - 12 ľudí    3 240 Eur/ skupina

Obsah:

Originálny rozvojový program pre vedúcich pracovníkov, ktorý ponúka priestor pre seba-reflexiu, posilnenie povedomia o emocionálnej inteligencii, vzťahov v tíme a rozvoja efektívnej a autentickej komunikácie v anglickom jazyku.